Kulturfabrikkene sin sommer-showcase.
Kreativt teater 1.-2.trinn og Kreativ dans 1.-2.trinn.