”Kulturkontoen”

 – en konto hvor man kan ta ut kulturopplevelser –

Mange barn og unge har ikke mulighet til å delta på arrangement eller kulturelle fritidsaktiviteter fordi de vokser opp i familier med dårlig råd. Noen har aldri vært med, andre har opplevd å måtte slutte i det de var med på, og noen står i fare for å måtte slutte på grunn av familiens økonomiske situasjon. Dette ønsker Kulturbanken å gjøre noe med.

Kulturbanken har derfor tatt initiativ til å starte Kulturkontoen, et prosjekt som gir barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved deltakelse i en kulturell fritidsaktivitet.

Kulturkontoen er et lavterskel inkluderingsfond hvor pengene i fondet er øremerket familier med dårlig råd. Når noen setter inn penger på Kulturkontoen, kan barn og unge ta ut kulturopplevelser uavhengig av foresattes økonomi.

Kulturkontoen bidrar til å redusere barrierene for lavinntekts familier ved å dekke deltakeravgift, utstyr, lokal transport o.l. til kulturaktiviteter.

Eventuelt ubenyttede midler i Kulturkontoen ved prosjektslutt, vil av den grunn benyttes til å redusere deltakerkontingentene på tvers av aktivitetene som tilbys til barn og unge i Kulturbanken.

Et tiltak Kulturkontoen bidrar til er UNG-billetten på Hvelvet scene. UNG-billetten er en billett som er delvis eller helt eid av Kulturkontoen og derfor kan gis, eller selges videre til unge mellom 18 og 24 år gratis eller til en kraftig redusert pris. UNG-billetten er et tiltak for å sikre at unge har tilgang til kulturopplevelser uansett størrelsen på lommeboka. Finnes på utvalgte konserter og eventer.

Prosjektets varighet er i første omgang fra Januar 2023 og så lenge pengene strekker til.

Uttak fra Kulturkontoen?

Kjenner du noen som kunne tenke seg å delta på en kulturaktivitet, men som av økonomiske årsaker ikke har mulighet for å prioritere dette?

Som kontaktperson kan du søke om støtte fra Kulturkontoen. En kontaktperson kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i kulturskole eller i en frivillig organisasjon. Privatpersoner kan ikke søke selv.

Besvar spørsmålene nedenfor i en e-post som du sender til kulturkontoen@kulturbanken.no så vil dere bli kontaktet.

Kulturkontoen er en tillitsbasert ordning. Det bes om at barnets navn og identitet holdes fullstendig anonymt i korrespondanse med Kulturkontoen.

Innskudd på Kulturkontoen?

Har du litt til overs og kan bidra med et innskudd på Kulturkontoen slik at andre kan ta ut kulturopplevelser?

Vil du gjøre et litt større innskudd,  vennligst ta kontakt med oss.

Takk for at du bidrar til at noen av disse kan ta ut kulturopplevelser!

Kontaktinformasjon

Du kan ringe Kulturbanken på tlf 4007 5007, fra mandag til fredag mellom kl. 09-15 eller sende en epost til kulturkontoen@kulturbanken.no for alle typer henvendelser.

Kulturkontoen er gjort mulig med støtte fra: